”Mycket olyckligt att folkhögskolan flyttar”

Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör i Skärholmen.
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör i Skärholmen.
Det är mycket olyckligt att Södra Stockholms folkhögskola lämnar Skärholmen, menar stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld.

I många år har folkhögskolan betyder mycket för Skärholmens stadsdel. Den är en kreativ mötesplats och erbjuder utbildningar som lyfter människor och skapar vägar i i arbetslivet. I en stadsdel som Skärholmen är en sådan skola extra viktig, menar stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld.

Hon har stor förståelse för att folkhögskolan inte klarar en 40-procentig hyreshöjning, men tycker att det är en ”stor förlust för dem som bor i Skärholmen” att den flyttar härifrån.

– Många som bor här har en lägre utbildningsnivå än snittet i Stockholm.  Folkhögskolan har öppnat en möjlighet på nära håll att läsa in sina betyg. Därför är det bekymmersamt att den försvinner, säger hon.

De studerande har dessutom bidragit till att stadslivet i området, bland annat genom konstprojekt utomhus och genom att gå på kaféer och handla varor i centrum.

– Sådant har naturligtvis också betydelse för ett område, säger Susanne Leinsköld.

Hon lyfter också gärna fram det positiva som händer i stadsdelen nu – 6 000 bostäder ska byggas genom projektet Fokus Skärholmen och det kommer att ge många ringar på vattnet, till exempel när det gäller skolor och företagande, menar hon.