Olyckor kostar mindre i Tyresö

Tyresö landar på plats 38 bland landets kommuner i en rapport som mäter trygghet och säkerhet. Här framgår det även att Tyresö är den kommun i landet där samhällets kostnader för olyckor är lägst med 4400 kronor per invånare. Det är Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som står bakom rapporten. Här har man bland annat tittat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen.

Antalet utvecklade bränder var färre i Tyresö i år än under 2014, liksom anmälningarna om våldsbrott och skadegörelse. Däremot ligger nivån på stöld- och tillgreppsbrotten som förra året.

Temat i årets rapport är kommunal räddningstjänst och enligt rapporten är mediantiden för räddningstjänsten från larm till resurs på plats 10,5 minuter. För ambulansen ligger mediantiden på 13,9 minuter.

För Tyresös del innebär det ett uppsving från förra årets mätning där kommunen hamnade på plats 43. Bland de 26 kommunerna i Stockholms län blev det placering åtta.