Olyckor har ökat kraftigt vid Islandstorget

Vid den här korsningen sker många olyckor.
Vid den här korsningen sker många olyckor.
Liberalerna vill att man bygger om Islandstorget på grund av den ökade mängden trafikolyckor som skett de senaste året.
– Korsningen är väldigt komplicerad, mycket trafik och mycket svängfiler, säger Stefan Ennerfelt från Brommaliberalerna.

Liberalerna i Stockholm stad har lagt en skrivelse till trafiknämnden som handlar om trafiksäkerheten bland skolor i ytterstaden. Liberalerna vill att trafikkontoret gör en säkerhetsinventering av alla skolor som ligger i nära stressiga trafikmiljöer.

Islandstorget är ett exempel på en hårt belastad plats i närheten till en skola. Statistik visar att antalet olyckor i år redan har uppgått till nästan dubbla antalet jämfört med genomsnittet för föregående år. Liberalerna menar att främst med tanke på hur många barn som passerar vid korsningen dagligen så måste något göras snarast, man har inte råd att vänta.

– Vi vill att de ska sätta igång ombyggnaden snarast, den är farlig för barn. Det är 150 elever som går över den vägen om dagen. Korsningen är väldigt komplicerad, mycket trafik och mycket svängfiler, säger Stefan Ennerfelt från Brommaliberalerna.

Olyckorna har ökat från två till åtta stycken mellan 2016 till 2017 fram till 3 december. Detta tror man beror på att trafikmängden har ökat krafigt.

– Det har byggts jättemånga nya bostäder och trafikmängden har ökat kraftigt, säger Ennerfelt.