Olyckorna ökar i Södra länken

SÖDERORT Hastighetskamerorna är borttagna i Södra länken, vilket gör att bilarna kör allt snabbare.

– Södra länken är vår största huvudvärk just nu. Varje vecka har vi stora olyckor, med svåra personskador och i värsta fall dödsfall, säger Mikael Gelius vid polisen.

Polisen för nu diskussioner med Trafikverket om övervakningen, eftersom poliserna av säkerhetsskäl och ur arbetsmiljösynpunkt inte kan stå i Södra länken.

– Transportstyrelsen tog bort kamerorna, eftersom de blev smutsiga och bildkvaliteten för dålig. Men nu blir olyckorna mer allvarliga, säger Mikael Gelius.