Olyckorna ökar utan kameror

SÖDERORT Antalet olyckor i Södra länken ökar kraftigt. Hastighetskamerorna i tunneln är borttagna, vilket gör att bilarna kör allt snabbare.

– Södra länken är vår största huvudvärk just nu. Varje vecka har vi stora olyckor, med svåra personskador och i värsta fall dödsfall, säger Mikael Gelius vid polisen.

Polisen r nu diskussioner med Trafikverket gällande övervakningen.

– Transportstyrelsen tog bort kamerorna då de blev smutsiga och bildkvaliteten blev för dålig. Men nu blir olyckorna mer allvarliga, säger Mikael Gelius.