Olycksdrabbad korsning ska göras säkrare

Elva miljoner kronor. Det är prislappen för att göra korsningen mellan S:t Eriksgatan och Fleminggatan säkrare. Men bilister och fotgängare kan inte räkna med att allt är frid och fröjd i all evighet även om åtgärderna genomförs.

– Jag tror inte att man kommer att känna ”nu är allting löst”. Det är fortfarande en väldigt stor korsning med mycket trafik, säger Kristofer Tengliden, chef för trafikplaneringen i Stockholm.

I sin rapport beskriver trafikkontoret att tre av fyra konflikter i korsningen beror på vänstersvängarna. Bland annat är det dålig sikt, särskilt för vänstersvängande bilar norrifrån, gentemot bilar och cyklister söderifrån på S:t Eriksgatan.

– Många av de problem vi sett tror jag vårt förslag kommer att lösa. Framför allt gäller det låsningar och blockeringar i korsningen. Man blir stående mitt i. Och det där lever kvar under hela rusningstiden, säger Kristofer Tengliden.

Om förslaget antas i trafik- och renhållningsnämnden blir det bland annat förbjudet att svänga vänster för bilister som ska till S:t Eriksgatan från Fridhemsplan. Dessutom flyttas en busshållplats, cykelstråk blir tydligare och refuger breddas. Vissa förändringar i trafiksignalerna finns också med i planen.

Nämnden samlas den 15 mars. Om förslaget godkänns kan åtgärderna påbörjas under nästa år.

Att korsningen är olycksdrabbad har varit känt sedan länge. Mellan 2006 och 2010 har 30 trafik-olyckor registrerats. 50 personer har skadats och en har dött.

Många av de problem vi sett tror jag vårt förslag kommer att lösa.kristofer tengliden, chef för trafikplanering