Olycksdrabbade gator får sänkt hastighet

"Det är bra att de sänker hastigheten. Det kanske lugnar trafiken i hela området. Fast de som kör fort kanske ändå inte bryr sig. Vissa kör alldeles för fort här på Tenstastråket. Men bilisterna är väldigt bra på att släppa fram gående vid övergångsställen. Det är aldrig något problem", säger Anna-Britta Lundström, som har bott i Tensta i 45 år.
"Det är bra att de sänker hastigheten. Det kanske lugnar trafiken i hela området. Fast de som kör fort kanske ändå inte bryr sig. Vissa kör alldeles för fort här på Tenstastråket. Men bilisterna är väldigt bra på att släppa fram gående vid övergångsställen. Det är aldrig något problem", säger Anna-Britta Lundström, som har bott i Tensta i 45 år.
Nu ska hastigheten sänkas till 40 kilometer i timmen på alla genomfartsleder i Tensta.

Kommunen hoppas därmed på färre olyckor i stadsdelen, och i förlängningen i hela Stockholm.

I ett första skede ska hastigheten sänkas till 40 kilometer i timmen på Spånga kyrkväg, Tenstastråket, Hagstråket, Hjulstastråket och nedre delen av Hjulsta backar.

Nästa etapp blir Tenstavägen och Tensta allé, där hastigheten däremot kommer att höjas från 30 till 40 kilometer i timmen. Även för väg 275 väster om Hjulsta blir det en höjning av hastigheten, från 50 till 60 kilometer i timmen.

Från början var det meningen att också Spånga kyrkväg skulle bli 60-väg, men det ändrades efter synpunkter från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Trafiknämnden har beslutat om liknande hastighetsändringar på Kungsholmen och i Hägersten-Liljeholmen. Tillsammans med Spånga-Tensta ska de stadsdelarna ingå i en pilotstudie för översyn av alla Stockholms huvudgator.

– Att få ner hastigheten är en säkerhetsfråga. Men det är också för att förbättra luftkvaliteten och få mindre buller, säger Daniel Helldén (Mp), trafikborgarråd.

Mitt i har skrivit åtskilliga gånger om buskörning på Tenstas gator, och arga boende som snickrar ihop egna trafikhinder. 2011 inträffade en tragisk olycka, då en 13-årig flicka blev ihjälkörd av en motorcyklist. Det hände dessutom på den bilfria Tenstagången, men även där man faktiskt får köra går det ofta för fort.

”Åtgärder krävs för att stödja trafikanterna att hålla angiven hastighet” konstaterar trafikkontoret i den så kallade hastighetsplanen som har legat till grund för trafiknämndens beslut.

Varje år inträffar i genomsnitt sammanlagt 30 trafikolyckor på Tenstas genomfartsleder, enligt statistik från Transportstyrelsen. Vanligast är kollisioner med korsande fordon, och ungefär en fjärdedel av olyckorna involverar oskyddade trafikanter.

Hittills i år har 27 olyckor inträffat på stråken, vilket är fler än under hela 2010.

Tenstabon Alex välkomnar en sänkning av hastigheten.

– Det är en bra grej, men det skulle nog vara bättre med fartkameror än att sänka farten på en skylt. Om nätterna är det tomt, gatan är rak och folk tycker att det är rätt så roligt att köra för fort. Hastighetsbegränsningar är en bra början, men sedan om folk följer dem…, säger Alex.

Trafiknämnden beslutade om de nya hastigheterna vid sitt sammanträde i torsdags. Under nästa år kommer arbetet med att skylta om de aktuella gatorna att inledas. Vissa gator kommer att bemannas med polis i samband med omskyltningen.

Det skulle nog vara bättre med fartkameror än att sänka farten på en skylt

Fakta

Här måste du snart hålla 40

De rödmarkerade gatorna kommer att skyltas om till 40 kilometer i timmen under nästa år.

Till grund för beslutet ligger en åtgärdsplan från trafikkontoret, som har granskat gatorna i Spånga-Tensta, Hägersten-Liljeholmen och på Kungsholmen.

Gator med ovanligt mycket olyckor och fortkörning har valts ut för hastighetssänkning.