Olycksgungor kan komma tillbaka

LÅNGBRO Till våren ska stadsdelsförvaltningen ta ställning till om de så kallade kompisgungorna i Vivelparken ska sättas tillbaka.

Gungorna togs bort efter att det inträffat tre olika olyckor där barn ramlat ur gungorna och gjort sig illa. Förvaltningen har utrett om det varit något fel på gungorna eller underlaget, men har inte hittat någon sådan förklaring. Inom kort ska man alltså bestämma om gungorna ska tillbaka eller ersättas med annan lekutrustning.