ANNONS

Olyckskorsning ändras – tunnel under Roslagsbanan närmar sig

Roslagsbanan, Enebyberg station, Danderyd
Här, vid Roslagsbanans korsning i Enebyberg, har flera olyckor ägt rum. På bilden ser man hur kort det är från parkering till spår.
Förslaget om att bygga om Enebybergs station kom för flera år sedan. Nu är en byggstart allt närmre – redan i hösten ska ritningar vara klara.
ANNONS

När en bilist i förra veckan körde sin bil från parkeringen över perrongen och ner på spåret var det nära att flera personer kom till skada. Frågan är om inte olyckan hade kunnat förhindrats.

Tåg körde över personbil – föraren hann ut precis innan krocken

Från parkeringen till perrongen saknas staket, betongsuggor eller annat som skulle kunna få stopp på bilen. Åtgärder kan vara på gång men inte än.

– Det är SL som äger ett brett område och markägande kring Roslagsbanan. De ansvarar för perrong och stängsel och nu när man bygger om till planskild korsning ses det här området över. Alla de ytorna kommer att ingå i den nya planskilda korsningen, säger Lena Rasmusson som är anläggningschef på Danderyds kommun.

Den ombyggnationen beräknas vara klar först om flera år. Går det inte att göra något redan nu?

– Det är en av punkterna jag tänker ta upp när vi träffar SL i december. Då ska vi titta på hur vi kan göra det mer trafiksäkert framöver, säger Lena Rasmusson.

Korsningen har ansetts som farlig då flera olyckor skett genom åren. Många chansar och springer mellan perrongerna fast att bommarna är på väg ner eller är nere. 2004 inträffade en tragisk dödsolycka där två pojkar i 10- och 11-årsåldern omkom efter att ha blivit påkörda av ett tåg.

Enebyberg, Roslagsbanan, Danderyd

Så ska den planskilda korsningen vid Enebybergs station se ut. Grafik: SL

Utbyggnad av Roslagsbanan

Sedan länge har ett förslag på att bygga om överfarten på Roslagsbanan och göra en viadukt så att bilarna kör under tågspåret istället. Hela detta ingår i projektet att göra flera liknande överfarter längs Roslagsbanan till planskilda korsningar.

ANNONS

Detta görs för att både förbättra trafiksäkerheten och för att kunna öka tågtätheten utan att på så sätt skapa köer vid överfarter när bommarna fälls ner.

I SL:s utredning står det att om tågtrafiken ökade skulle bommarna vara nedfällda i ungefär 40 minuter per timme med stora trafikköer som följd.

– Det fattades ett beslut flera år tillbaka att man skulle förstärka och utveckla Roslagsbanan. Då planerade vi för att bygga om korsningar och vad man gör nu är ett omtag och rustar upp längs med Roslagsbanan, säger Aleksander Krajisnik som är presstalesperson på SL.

Utveckling och förstärkning av Enebybergs station kommer, som planerat, att starta vid årsskiftet 2020/2021.

Flera korsningar längs Roslagsbanan har redan byggs bort eller försetts med ljud, ljud- och bomanläggningar. Alla Roslagsbanans korsningar med biltrafik har försetts med hinderdetektorer som känner av när en bil fastnat mellan bommarna och ger signal till tåget att stanna.

Hon hjälpte äldre dam som fastnade med bilen på tågspåret

Enebyberg, Roslagsbanan, Danderyd

Fakta

Detta kommer att hända vid Enebyberg

Västra Banvägens sträckning i söder kommer att sluta i en vändplan. Det kommer inte längre nå Portvägen söderifrån från Västra banvägen.

De närmaste fastigheterna på Västra Banvägen norrut kommer att nås via en separat infart från Västra banvägen.

Korsningen Västra Banvägen/Ringvägen/Portvägen blir en T-korsning.

Igenom Portvägens nya tunnel under järnvägen blir det gång och cykelväg.

Källa: SL