Olycksplats får bättre belysning

Dagen efter trafikolyckan där en kvinna i 20-årsåldern blev påkörd byttes en trasig lampa ut på platsen.
Dagen efter trafikolyckan där en kvinna i 20-årsåldern blev påkörd byttes en trasig lampa ut på platsen.
Belysningen vid det övergångsställe på Neglinge torg där en kvinna i 20-årsåldern blev påkörd kvällen den 2 mars ska förbättras.

Vägenheten i Nacka kommun bytte dagen efter ut en trasig lampa på platsen.

Trafikenheten i Nacka kommun har även beställt så kallade reflexstrumpor till stolparna vid övergångsstället för att göra övergångsstället mer synligt.

Under våren och sommaren planerar trafikenheten eventuellt ytterligare åtgärder på platsen. Då ska gångpassagen över Saltsjöbanan höjas på Stockholmsvägen och eventuellt ser enheten även över möjligheterna för ytterligare åtgärder vid det olycksdrabbade övergångstället.

Trafikolyckan inträffade strax efter klockan 20 på kvällen den 2 mars. En kvinna i 20-årsåldern blev påkörd och fördes till sjukhus med okända skador.

Enligt räddningspersonalen var vägbelysningen ur funktion på platsen vid olyckstillfället. Det saknades även riktad belysning på övergångsstället.

Dagen efter olyckan bytte kommunen ut en trasig lampa på platsen. Kommunens vägenhet hade inte fått någon felanmälan om den trasiga lampan före olyckstillfället, enligt trafikplanerare Malin Zeidlitz.

– Nej, det hade vi inte fått.

Polisen har inlett en förundersökning om trafikbrott.