Olycksväg föreslås få höjd fartgräns

De senaste åren har bilar kraschat in i flera villaträdgårdar på Stjernströms väg.

Ändå vill trafikkontoret höja hastighetsgränsen där.

– Livsfarligt, säger villaägaren Valdemar Magnusson.

I dag får man köra max 30 kilometer i timmen på Stjernströms väg i Axelsberg. Men om trafikkontorets förslag går igenom kan det bli tillåtet att köra 40 kilometer i timmen, vilket ­Lokaltidningen Mitt i nyligen skrivit om.

– Det här kom som en riktig kalldusch och går stick i stäv med våra krav på ökad säkerhet, säger villaägaren Valdemar Magnusson.

Hans oro är inte svår att förstå. Så sent som förra våren brakade en bil rakt in i hans trädgård. Den vådliga färden tog stopp först vid husets yttertrappa. Valdemar Magnusson och hans lille son hade då precis varit ute och lekt.

Det var andra gången han råkade ut för att bilar kört in på tomten, och enligt en skrivelse till trafiknämnden har fler olyckor av det här slaget inträffat.

– Fyra av sju hus har råkat ut för kraschande bilar de senaste åren, säger Valdemar Magnusson och berättar att vägen har en liten böj som bilister uppenbarligen lätt missar.

– Om man inte klarar den lilla kurvan på en gata med 30-gräns blir det inte bättre av att höja hastigheten.

Stjernströms väg är vältrafikerad och många förare tar den vägen upp till E4. Önskemålen om vägbulor har hittills fått kalla handen eftersom Stjernströms väg är en utryckningsväg.

I samband med det planerade bygget av 55 lägenheter längs gatan ska man dock bredda de befintliga, och smala, trottoarerna på den olycksdrabbade villa­sidan.

– Det är vi självklart positiva till, men då känns det också extra märkligt att en annan instans inom kommunen gör något som försämrar trafiksäkerheten, ­säger Valdemar Magnusson.

Trafikplaneraren Lotten Backström svarar via mejl på frågan om varför man anser det lämpligt med en höjning.

”Stjernströms väg ingår i stadens huvudgatunät och har därför ett högre anspråk på framkomlighet för biltrafiken än vad 30 km/h uppfyller. Dock är detta endast ett förslag och medborgare som har synpunkter på hastighetsplanen får gärna höra av sig till kontoret”, skriver hon.

När trafiknämnden beslutade att skicka ut förslaget på remiss var Social­demokraterna kritisk till en ökning av fartgränsen på Stjernströms väg, just med tanke på olycksrisken.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var också obenägna att höja några 30-gränser.