Om fyra år ska alla studenter ha en bostad

Kungsholmen Bristen på bostäder riskerar att avskräcka studenter och forskare från att söka sig till Stockholm anser Moderaterna. I dag finns 80 000 studenter i staden men bara 12 500 studentbostäder. Kö­tiden ligger på minst två år.

Lösningen är ett samarbete mellan länets kommuner, länsstyrelsen, landstinget, fastighetsägare, näringslivet, skolorna och studenterna. Tillsammans satsar man på att bygga 6 000 nya studentbostäder till och med 2017 vilket ska korta kön till en termin.