Omarbetat policy klubbades igenom

SOLLENTUNA Kommunfull­mäk­tige klubbade­ på onsdagen igenom en ny kommunikationspolicy. Doku­mentet skulle ha antagits red­an i höstas, men efter hård kri­tik från opposition och tjänste­män drogs förslaget då tillbaka.

Det är en kraftigt omarbetad­ kommunikationspolicy som nu gått igenom. Även Vänsterpar­tiet som tidigare var kritiskt säger sig nu vara nöjt.

Poli­cyn ska användas som vägledning för både tjänstemän och politiker och handlar bland annat om kontakten med allmänhet och media samt hur kommunen ska marknadsföras.