Ombildning stoppad efter röstningskaos

Ombildningskaoset slutade med ett nej.

Järfällahus har stoppat försäljningen av 198 bostäder i Nedre Hammaren.

Arga hyresgäster planerade att protestera i går.

Hyresgästerna i Nedre Hammaren, Jakobsberg, höll i september köpstämma för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 136 ja-röster krävdes.

Inför köpestämman hade minst elva hyresgäster, som tidigare sagt ja, ändrat sig och sa nej. Men vid köpestämman ändrade sig två igen, då via telefon. Plötsligt sa 137 ja.

Men att ändra sig endast muntligen strider mot lagen om ekonomiska föreningar, ansåg kommunjuristen, som hävdade att fullmakter ska vara skriftliga.

Järfällahus styrelse har nu beslutat att följa kommunjuristens råd.

– Vi stödjer oss på kommunjuristens rapport. Jag är övertygad om att han har rätt. Två fullmakter är inte giltiga, säger Jonny Lennström (M), ordförande i Järfällahus styrelse.

Järfällahus kommer därmed inte att sälja lägenheter i Nedre Hammaren, åtminstone inte under den här mandatperioden.

– Styrelsen har beslutat att inte behandla nya förfrågningar om ombildningar under den här mandatperioden. Vi har sålt 600 lägenheter genom ombildningar, det är tio procent av vårt bostadsbestånd. Nu måste vi få andrum och konsolidera oss, säger Jonny Lennström.

De hyresgäster som ville köpa sin bostad i Nedre Hammaren planerade i går måndag att protestera mot beskedet genom att uppvakta kommunalrådet i Järfälla.

– Beslutet är helt fel, de här två rösterna som de anser är felaktiga, vi har pratat med en professor i civilrätt som sagt att köpestämmans beslut är rätt, säger Alex Ghanati, ordförande i föreningen för Nedre Hammaren.

– Vi har blivit överkörda rejält, vi kommer att visa att det inte är okej.

Men alla hyresgäster ville inte köpa?

– Nej, men det är ändå närmare 80 procent som vill köpa, säger Alex Ghanati.

Enligt Jonny Lennström och kommunjuristen Frédéric Klinghoffer kan Järfällahus beslut inte överklagas.

Fakta

Fullmakt får inte återkallas muntligen

En fullmakt ska enligt lagen om ekonomiska föreningar av ordningsskäl vara skriftlig och daterad.

En fullmakt kan åter-kallas skriftligen.

Att muntligen återkalla skriftliga fullmakter är ”knappast förenligt med det krav på ordning” som fullmaktsregeln vill värna.

Vill man därefter ge en ny fullmakt får man skriva en ny skriftlig fullmakt.

Källa: kommunjuristen