29

procent av de som är arbetssökande i Norrmalms stadsdelsområde var långtidsarbetslösa i augusti. I fjol var andelen 27 procent, enligt siffror från Arbetsförmedlingen.