Ombyggnad av Malmövägen försenad

När är vägbygget på Malmövägen klart? Det står i höst på en skylt men än är det inte klart trots att det snart är december.
På en skylt står det att vägbygget ska vara klart i höst, men än är det inte klart trots att det snart är december. Trafikkontoret lovar att ombyggnaden är färdig i december.
Ombyggnaden av T-korsningen där Malmövägen möter Karlskronavägen är försenad. Trafikkontoret lovar dock att vägarbetet snart är klart.
– Entreprenören hade trott att det skulle varit klart för minst en månad sedan. Nu är de säkra på att hinna klart på fjorton dagar, säger trafikingenjör Roger Jensen.

 

Många åker med såväl bil som tunnelbana förbi vägarbetet strax efter Malmövägen passerat under tunnelbanebron från Björkhagen. Trafikingenjör Roger Jensen förklarar att ombyggnaden görs för att barnen som ska till Björkhagens skola ska få en säkrare skolväg, men arbetet har dragit ut på tiden. Han säger att det är komplicerat att bygga om korsningen där många passerar.

– De jobben är de absolut svåraste jobben för man måste göra dem i små etapper. I korsningen är det känsliga lägen för bilar ska röra sig i olika riktningar och samtidigt ska gående passera och cyklister komma förbi.

Fortfarande är det grävda hål i vägbanan och däckhinder mitt i gatan, men om några veckor ska stöket alltså vara över. Det syns också mer och mer att det blir någon form av stenlagd upphöjning i korsningen. Den ska ha en fartdämpande effekt.

– Då är bilarna tvungna att bromsa in när de närmar sig korsningen. Det är för att det ska bli trafiksäkrare för barnen, förklarar Roger Jensen, trafikingenjör på trafikkontoret.