Sjöfartsverket: ”Bygg Horsstensleden”

Furusundsleden. Att åka där betraktas som en omväg för stora fartyg.
Furusundsleden. Att åka där betraktas som en omväg för stora fartyg.
En led vid Horsstensfjärden skulle både spara tid och miljö, enligt en ny utredning.
En led vid Horsstensfjärden skulle både spara tid och miljö, enligt en ny utredning.
Bygget av Horsstensleden kan ge stora fartyg en kortare väg in mot Stockholm. Men det sker på bekostnad av Värmdös skärgård, menar Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Området som påverkas innehåller höga marina värden, säger hon till tidningen Skärgården.

Varje år reser 8 miljoner personer till och från Stockholms hamn och de senaste åren har antalet stora kryssningsfartyg ökat.

De fartyg som är längre än 245 meter måste idag ta en omväg via Furusundsleden istället för Sandhamnsleden, något som bland annat innebär stranderosion och ökar utsläpp av koldioxid i området.

Horsstensleden bedöms ge bäst resultat

Nu föreslår en ny utredning, som Sjöfartsverket och Trafikverket har gjort, att en ny farled, Horsstensleden, byggs och att Sandhamnsledens inre del anpassas för längre fartyg.
– Ja, det är den åtgärd som enskilt bedöms ge bäst resultat, säger Lisa Rehnström, utredningsledare, Trafikverket Region Stockholm, till tidningen Skärgården. 

Kan bli verklighet år 2020

Idag finns tre större inseglingsfarleder; Sandhamnsleden, Landsortsleden och Söderarms/Furusundsleden. Enligt studien ska Horsstensleden ge kortare, snabbare, säkrare och miljövänligare insegling till Stockholm.

Som tidigast kan leden börja byggas år 2020.
– Det krävs bland annat beslut av regeringen om finansiering, tillstånds- och miljöprövning innan muddring och sprängning för en ny farled kan påbörjas, säger Lisa Rehnström till tidningen Skärgården.

Kan förstöra marina värden

Bygget av Horsstensleden är dock kontroversiellt och en som är högst tveksam till projektet är Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.
– Området som påverkas innehåller höga marina värden som inte kan bortses från. Sandhamnsleden täcker redan sjöfartens behov, anser jag, säger hon till tidningen Skärgården.