Resenärernas mardröm – stor upprustning kan stänga av tunnelbanan

Skärmarbrink tunnelbanestation på linje 17 från Skarpnäck till Gullmarsplan är i behov av upprustning.
Skärmarbrink tunnelbanestation. Skarpnäcksgrenen av grönalinjen är i stort behov av upprustning. Broar och betongmurar riskerar att vittra sönder och skadorna kan blir mycket omfattande och kostsamma om inget görs snart, enligt trafikförvaltningens tjänstemän, som nu ska utreda hur akut läget är och konsekvensen av att stänga av sträckan för att rusta upp.
Tunnelbanans Skarpnäcksgren vittrar sönder och behöver rustas upp rejält.
Landstingsstyrelsen har beslutat att avsätta fyra miljoner kronor för att utreda hur en upprustning kan göras smidig och kostnadseffektiv.
Tjänstemännen på trafikförvaltningen pekar på att läget är akut och att det troligen är bäst att stänga av trafiken helt under renoveringen.

Tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck har många år på nacken. Det börjar märkas. Längs Skarpnäcksgrenen finns flera broar och andra betongkonstruktioner, där det tränger in vatten och betongen riskerar att vittra sönder. Detta har provtagning visat.

Vid en renovering krävs att spåranläggningen demonteras och trafiken stängs av. Trafikförvaltningen begärde därför fyra miljoner kronor för att göra en utredning om hur man kan samordna upprustningen på hela sträckan eftersom detta utifrån erfarenhet anses vara det bästa alternativet. Tjänstemännen vill försöka ta reda på  konsekvenserna av en avstängning och vilken ersättningstrafik som behövs för resenärerna.

Trafikförvaltningen har tidigare uppskattat att den mest tidskritiska upprustningen av broar, plattformar, stödmurar och tunneln kommer att uppgå till en kostnad av cirka 100 miljoner kronor vid en samordning. Inräknat även ersättningstrafik och andra delar blir totalkostnaden drygt 200 miljoner kronor. Utredningen förväntas ge en tydligare bild av hur akuta och omfattande åtgärder som behövs och vad dessa kan komma att kosta. Tidigare upprustningar i Fruängen, Farsta och Hagsätra har kostat mellan några hundra miljoner och 1,1 miljard kronor, står det i underlaget.

Landstingsstyrelsen beslut vid senaste sammanträdet handlar enbart om att avsätta pengar till att utreda en samordnad upprustning av sträckan. När utredningen är klar ska den presenteras för politikerna i trafiknämnden och först därefter kan det blir aktuellt att besluta om vidare åtgärder.

Enligt trafikförvaltningen kan det blir både dyrare och ta längre tid om tunnelbanesträckan inte snarast rustas eftersom broar och stödmurar vittrar. En upprustning som skjuts på framtiden kan då få större konsekvenser för trafik och resenärer när den väl genomförs. Oavsett kommer det dock dröja minst till år 2018 innan en upprustning av linje 17 mot Skarpnäck kan bli aktuell.