Områden pekas ut av polisen

Sångvägen och Termovägen klassas som riskområden av polisen.
Sångvägen och Termovägen klassas som riskområden av polisen.
Polisen har pekat ut områden som är särskilt utsatta för kriminalitet. I Järfälla återfinns två av dem.

Sångvägen i centrala Jakobsberg och Termovägen i Kallhäll beskrivs av polisen som ”utsatta” i en ny rapport. Det innebär att de har låg socioekonomisk status och att det finns en kriminell påverkat på lokalsamhället.

Enligt polisen krävs ”polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem”.

Av de områden som anses utsatta har polisen graderat dem i tre nivåer, både Sångvägen och Termovägen hamnar i den lägsta kategorin.

Vidare skriver polisen att för att komma till rätta med problemen på ett långsiktigt sätt måste flera aktörer samarbeta.

Här kan du läsa polisen rapport i sin helhet.

Fakta

Det här vill polisen göra för att förbättra situationen

* Åtgärder som kan öka allmänhetens förtroende för polisen som exempelvis utredningsprocent.

* Proaktiv bekämpning av handeln med narkotika.

* Kontinuerlig polisiär närvaro och uthålliga riktade insatser.

* Ökad samverkan med andra samhällsaktörer i området.

* Ökad polisiär öppenhet och kommunikation.