Området heter Nybykroken

Rättelse I artikeln ”Deras p-avgift chockhöjs” den 21 februari berättar Mitt i Kista om en boendeparkering som får en över hundraprocentig avgiftshöjning. Boendeparkeringen ligger i Nybykroken i Rinkeby och inget annat.

Carina Hyllendahl, teknisk förvaltare på Teoge, berättar att anledningen till hyreshöjningen av p-platserna beror på att Teoge planerar att bredda parkeringsplatserna. Och höjningen ska finansiera breddningen.