ANNONS

Strid om omröstning klyver Vaxholm

Fullmäktiges ordförande , Karin Enström (M).
Fullmäktiges ordförande , Karin Enström (M).
– Det är uppseendeväckande att blanda in valretorik på valsedeln, sa Bengt Sandell (S).
– Det är uppseendeväckande att blanda in valretorik på valsedeln, sa Bengt Sandell (S).
Kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M).
Kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M).
Sara Strandberg (V) var aktiv i debatten.
Sara Strandberg (V) var aktiv i debatten.
Leslie Öqvist (L)
Enligt Leslie Öqvist (L) har kommunens exploateringsplaner "historisk betydelse
Efter omröstning beslutade fullmäktige att återremittera ärendet.
Efter omröstning beslutade fullmäktige att återremittera ärendet.
Det blev inget beslut om folkomröstningen i Vaxholm i måndags (3/4). Alliansen vill att valet ska hållas på sommaren och att valsedlarna ska innehålla ett hot om skattehöjning. Det accepterar inte oppositionen som tycker att det är att försök att styra valutgången.
ANNONS

I måndags skulle Vaxholms fullmäktige besluta om valdag för folkomröstningen om Norrbergsskolan och vad som ska stå på valsedlarna. Men den styrande alliansens förslag har minst sagt rört upp känslor. Kommunstyrelsen vill nämligen att valet ska hållas på sommaren, i slutet av augusti, i stället för i slutet av september som både Valmyndigheten och kommunens egen valnämnd föreslagit.

Dessutom har majoriteten i kommunstyrelen egenhändigt formulerat texten på valsedlarna på ett vis som kan påverka väljarna att rösta som de vill. På alternativet ”NEJ” till rivningen av Norrbergsskolan står det att det innebär att skatten måste höjas, vilket inte alls är säkert, menar oppositionen.

”Som Nordkorea”

– Man manipulerar och vilseleder väljarna! Det är inte meningen från lagstiftarens sida. Tänk om Stefan Löfvén skulle gjort samma sak på riksnivå. Vi skulle stämplas som Nordkorea på två sekunder, men i Vaxholm tycker vi att vi kan göra så, ryade Katherine Hanly (S) under den två timmar långa debatten i fullmäktige.

Waxholmspartiets Ingemar Wemmenhög inledde debatten med att råda majoriteten att tänka över förslaget till text på valsedlarna ”eftersom det annars kan få motsatt effekt”.

– Det ger ett löjets skimmer och är ett slag under bältet, sa han och kallade även förslaget för ett ”flagrant försök att påverka väljarna”.

Det var inget som bet på alliansen och dess stödparti MP som mangrant försvarade sitt förslag. Just formuleringen om en skattehöjning om man röstar ”fel”, menade Leslie Öqvist (L) var fullt i sin ordning.

– Vi har en skyldighet gentemot medborgarna att tala om vad omröstningen handlar om.

Angrep Waxholmspartiet

En av debattens vassaste var Sara Strandberg (V) som strimlade sönder kommunalrådet Lars Lindgren (M). Han ägnade å sin sida en hel del tid åt att försöka misskreditera sitt partis sannolikt farligaste motståndare i kommande val – Waxholmspartiet. Partierna slåss om samma väljargrupper och därför lämnade Lars Lindgren ämnet flera gånger enbart för att utmåla WP som ett icke-borgerligt parti.

Däremot hade han svårt att ge ett redigt svar på Sara Strandbergs fråga om varför kommunstyrelsen, i strid med en tydlig rekommendation från SKL:s (Sveriges kommuner och landsting), inte samrått med Folkinitiativet när man hittade på vad som skulle stå på valsedlarna.

ANNONS

– Det kanske är så det ska vara , men jag har egentligen inga problem med det, svarade Lars Lindgren grumligt.

Lindgrens försvar för att inte hålla folkomröstningen senare var att det skulle kollidera med kyrkovalet, men det hålls inte 24 september, som kommunens valnämnd föreslagit som valdag för folkomröstningen, utan 17 september.

Struntar i Valmyndigheten

– Vem som helst förstår ju att ett val (i augusti) är destruktivt för valrörelsen. Det försvårar valnämndens arbete, det borgar för ett lågt valdeltagande och det är veckan efter skolstarten , sa Sara Strandberg och frågade sig om det inte var syftet – att få ner valdeltagandet.

Malin Forsbrand (C) ryckte ut till Lindgrens försvar:

– Jag ser inga som helst dilemman eller problem med att lägga folkomröstningen i augusti.

Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare för MP, vars parti efter valet överraskande blivit ett stödparti till moderaterna, gjorde sitt för att försvara förslaget till text på valsedlarna:

– Det är skillnad på att manipulera och bearbeta valsedlarna.

Mailis Dahlberg (C) gick till motangrepp och hävdade att det är ”ett underskott i oppositionens demokratitänkande” när de bara velat ha två valsedlar, ja respektive nej och inte också, som alliansen ett tredje alternativ – ”jag avstår”.

Beslut sköts upp

Michael Baumgarten var inne på samma linje:

– Det är en viktig fråga för oss liberaler att det finns ett tredje alternativ – det är väl Nordkorea att inte få avstå?!

Jonas Forsberg (S) yrkade på återmiss av ärendet för att finna ett datum och formuleringar som både majoriteten och oppositionen kan ställa sig bakom. Hans linje vann omröstningen som följde eftersom den bara krävde en tredjedel av rösteran för att gå igenom:

– Det är djupt olycklig om det råder oenighet. Det riskerar att skada politikernas anseende bland Vaxholms medborgare, sa han.

 


”Det är lämpligt att samråda med företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att förstå och besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den fortsatta beslutsprocessen.”

(ur SKL:s faktablad”Det förstärkta folkinitiativet”)

Fakta

Så vill alliansen att folkomröstningen ska gå till

Kommunstyrelsens förslag:

  • Datum för den rådgivande folkomröstningen fastställs till söndagen den 27 augusti 2017 (förslaget från valnämnden var 24 september, enligt Valmyndighetens rekommendation, se nedan*).
  • Tre svarsalternativ ska finnas:

JA – Jag vill att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Därmed säkras finansieringen av bland annat den nya högstadieskolan.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för framtida kommunala ändamål, trots att det medför en skattehöjning.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.

 


Den ursprungliga formuleringen på namninsamlingen för folkomröstningen var ”Jag vill att Norrbergsskolans byggnader bevaras och används för samhällsnyttiga ändamål så att norrbergsområdet värnas mot den omfattande exploatering som nu planeras”.

*I kommunens beredning av frågan kan man läsa att kommunen haft samråd med Valmyndigheten och att denna då föreslog att folkoröstningen skulle ske tidigast i slutet av september.

Den beräknade kostnaden för folkomröstningen är 600 000, en bra bit från de ”2-3 miljoner” som allianspartierna tidigare uppgett.

Källa: Vaxholms stad