Omröstning om skola kan bli av i maj

VÄRMDÖ Kommunens tjänstemän föreslår den 25 maj 2014 som valdag för folkomröstning om skolan. Det är samma dag som valet till Europaparlamentet, vilket skulle spara pengar. Omröstningen kommer att kosta 200 000 kronor om valen genomförs samma dag, medan en separat valdag skulle kosta 850 000 kronor.

Enligt förslaget är det också mer troligt att fler deltar i folkomröstningen om valen sker på samma dag.

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslutet om dag, frågeställning och om det blir en folkomröstning över huvud taget. För att rösta ner folkomröstningen måste två tredjedelar av ledamöterna säga nej.

Över 10 procent av Värmdöborna har skrivit på för en folkomröstning om den nya skolorganisationen och därför har kommunfullmäktige skyldighet att pröva frågan. Beslut beräknas tas den 2 oktober.