ANNONS

Stor omsättning på hemtjänstpersonal i Värmdö

Bedragare utger sig för att vara hemtjänst. Nu varnar Värmdö kommun.
Många äldre är missnöjda med att ha många olika personal.
Värmdö kommun är bland de sämsta i hela länet när det gäller personalkontinuitet inom hemtjänsten. Det visar en årlig rapport från Socialstyrelsen. 
ANNONS
Att som äldre veta vem från hemtjänsten som kommer och ska hjälpa en är viktigt. Men så är inte fallet i Värmdö. Tvärtom så hamnar kommunen, tillsammans med Norrtälje kommun, i den absoluta botten i länet när det gäller personalkontinuitet.
Där tycker de äldre att personalen i hemtjänsten kommer och går och att det är svårt att känna igen alla ansikten.
Det visar rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre, som visar äldres situation med hemtjänst eller på särskilt boende.

Bygger på enkäter bland äldre

För åttonde året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt rapporten, som delvis bygger på enkätundersökningar och officiell statistik.

Stora skillnader mellan landets kommuner

Enkäterna har skickats ut till personer som är 65 år och äldre. Några av frågorna är vilket förtroende man har för hemtjänstpersonal, hur man bemöts på det särskilda boendet och om man känner sig trygg. Men också vad man tycker om maten.

Och svaren skiljer sig åt markant mellan kommunerna.

Enkäterna har skickats ut till äldre på särskilda boenden, så somGustavsgården. Foto: Ulrika Lind.

Låga poäng på bemötande och trygghet

När det gäller särskilda boenden, så som exempelvis Djuröhemmet och  Gustavsgården så hamnar Värmdö kommun långt ner på listan i landet när det gäller bemötande, förtroende och trygghet.

Också känslan av inflytande och tid med personal hamnar lågt jämfört med övriga kommunerna i landet.

Siffran har dock sänkts något jämfört med 2016, då 92 procent av de äldre var nöjda med hemtjänsten.

Ska ligga till grund för förändring

Syftet med rapporten är att beslutsfattare på olika nivåer, politiker, förvaltningschefer, verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna, landstingen och regionerna ska få ett underlag för att följa upp och förbättra den egna verksamhetens resultat.

ANNONS

Fakta

Frågor om bemötande

Fråga om mat och matmiljö på det särskilda boendet. Här hamnar Värmdö på plats 58 av 175.

Bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten: Plats 182 av 288.

Personalkontinuitet, ordinärt boende: Plats 162 av 240.

 

Källa: Öppna jämförelser
ANNONS