omsorg om äldre dyr i danderyd

Danderyd Äldreomsorgen i Danderyd är dyr i jämförelse med andra kommuner. En plats på särskilt boende i ett år i Danderyd kostar 822 000 kronor.

I grannkommunen Täby kostar det 735 000 kronor. Detta enligt Kommun- och Landstingsdatabasen KOLADA.

I summan ingick inte lokalkostnader.

Kostnaderna skiljer sig mycket i landet.

I Karlstad kostar ett år på särskilt boende 550 000 kronor och i Värmländska Storfors 735 000 kronor.