Omstridd mark i Bredäng kan återgå till staden

havererade kyrkbygget i Bredäng, september 2018. Sprängsten och vildvuxet gräs
Det havererade kyrkbygget i korsningen Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg.
Idag måste Kulturföreningen Fratia visa att de kan finansiera kyrkbygget i Bredäng med en totalsumma på 200 miljoner.
Annars går marken tillbaka till Stockholms stad.
– Vi har inte hört något från föreningen än, säger Mattias Sandberg, jurist på stadsledningskontoret.

Som Mitt i Söderort tidigare berättat har den inhägnade tomten vid Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg stått tom sedan 2013. Det var då kulturföreningen Fratia, utan att ha bygglovet i ordning, lät gräva upp tomten för att bygga en rumänsk-ortodox kyrka.

Många Bredängsbor har varit arga över att marken inte kommer till nytta och har tyckt att den misskötta tomten förfular området.

– Det här var en plats där barnen brukade leka och spela fotboll och deras föräldrar ligga och sola. Många är jätteledsna över att ha blivit av med den, sa Anders Petersson, ordförande i Bredängs utvecklingsråd, till Mitt i Söderort i september.

Även Stockholms stad har fått nog, i våras stämde de Fratia för brott mot mot exploateringsavtalet och tomträttsavtalet, för att föreningen inte börjat bygga sin kyrka med församlingshem inom rimlig tid.

I november slog Södertörns tingsrätt fast att Fratia, senast idag den 15 mars, måste bevisa att de kan finansiera sitt kyrkbygge med 200 miljoner kronor. Om de inte klarar det går marken tillbaka till Stockholms stad.

– Vi har inte hört något från föreningen än. Och det är sista dagen, men rent tekniskt har de till midnatt på sig, säger Mattias Sandberg, jurist på stadsledningskontoret.

Vad händer med marken nu om de inte får fram pengarna?

– Då övergår deras tomträtt till staden.

Vad Stockholms stad i så fall har för planer med marken är oklart. Enligt Mattias Sandberg finns i dagsläget inga planer på bostäder.

– Inte vad jag hört, den befintliga detaljplanen medger inte det, men det brukar inte vara omöjligt om man vill det, säger han.

Men flera Bredängsbor kämpar för något annat. Anders Petersson vill kalla Bredängsborna till ett öppet möte i Jakobsbergs gård, där alla ska få komma till tals. Där vill han också att en arbetsgrupp bildas som ska jobba fram förslag på hur platsen ska användas. En idé är ett skapa ett ”Bredängs oas”.

– Det skulle bli en spännande plats med skulpturer, kafé, fontäner och plats för möten, solbad och lek. Både Bredängsbor och turister från campingen skulle få glädje av den, sa Anders Petersson till Mitt i Söderort i september.

Vad händer om Fratia får fram pengarna?

– Då finns det enligt avtalet ett sista datum för när de ska ha fått fullständigt bygglov och ha upphandlat en entreprenör som ska bygga. Jag har inte exakta datum här men tror att det var vid årskiftet som de ska sätta spaden i jorden och ha entreprenör som ska utföra det, säger Mattias Sandberg.