Oroligt hos handlarna när Basaren ska rivas

Den ljusgröna funkislängan dömdes ut som otjänlig för flera år sedan.
Den ljusgröna funkislängan dömdes ut som otjänlig för flera år sedan.
Turerna kring funkisläng­an Basaren kan ha nått vägs ände. Går allt enligt planerna ska byggnaden­ rivas – ett hus på nio våningar ska inta platsen.

För Basarens handlare är framtiden oviss.

Turerna har varit många och protesterna höga kring Basaren på Hantverkargatana.

– Jag har varit här i fyra år och det har varit flera olika besked, säger Bahman Sadegi som driver en mattbutik i bottenplanet.

Ica-handlaren Hans Andersson som huserar i samma byggnad håller med:

– Vi har hört i flera år att det ska rivas, men än har det inte hänt något, säger han.

Den ljusgröna funkislängan dömdes ut som otjänlig för flera år sedan. Fastighetsägare, flera poli- t­iker och tjänstemän har länge haft en vision om ett nytt bostadshus. Men handlarna säger att informationen har varit knapphändig.

– Det mesta jag fått veta kommer från de som bor i området. Vad som händer med mig har jag ingen aning om, säger frisören Mikael Akan, som har haft salong i Basaren sedan 2002.

Men enligt Stockholms koope­rativa bostadsförening (SKB), som­ äger och förvaltar huset, är de nuvarande hyresgästerna välkomna tillbaka.

– Vi har sagt att de är välkomna till det nya huset, men vi kommer att begära en marknadsmässig hyra, säger SKB:s vd Henrik Bromfält.

Vid denna tidningens pressläggning hade kommunfullmäktige ännu inte fattat ett formellt beslut, men både stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har godkänt detaljplanen.

Om kommunfullmäktige, i går måndag, fattade beslut i linje med tidigare instanser har allmänheten tre veckor på sig att överklaga innan beslutet vinner laga kraft.

Fakta

Omstridd länga

Basaren byggdes på 1930-tal­et och förvärvades av SKB under 1980-talet.

Byggnaden är grönklassad och q-märkt, vilket innebär exteriören inte ska förvanskas.

Utredningar har dock dömt ut byggnadens hållfasthet.

I nuvarande detaljplan är höjden på det nya bostadshuset nio våningar.

Källa: Stadsbyggnadskontoret