Omstridd returpark på gång i Rissne

Återvinning, snart i Rissne.
Återvinning, snart i Rissne.
Förslaget om en returpark i Rissne mötte massiva protester 2013. Elva andra platser utreddes.

Nu ser den ändå ut att anläggas på Rissneleden.

Mitt i Sundbyberg berättade 2013 om planerna på en hipp returpark med återvinningsbruk och kafé mellan Rissneleden och Ulvsundavägen i Rissnes sydvästra del. Bakgrunden är att den temporära återvinningen i Kvarnkullen ska stänga och marken bebyggas.

Förslaget mötte motstånd. En protestlista med 400 namn från boenden i området lämnades in till kommunen för att stoppa planerna. Bland annat uttrycktes oro för ökad trafik och buller och minskad grönska. Andra ville inte ”bo granne med en sopstation”.

Även Liberalerna och Moderaterna i Sundbyberg var emot förslaget som de benämnde som ”ogenomtänkt”.

Motståndet ledde till att elva alternativa platser för återvinningsparken utreddes. Nu i höst går förslaget ut på granskning – och den plats som pekas ut är återigen Rissneleden.

Stefan Bergström (C) kommunalråd med ansvar för stadsmiljö är nöjd.

– Frågan har utretts i tio år. Jag tror att det blir väldigt bra och det finns en enighet hos alla partier idag. Det har varit en del synpunkter och jag förstår om man blir orolig, men det är ingen soptipp, utan en annan typ av verksamhet.

Exakt vad för verksamhet det blir utöver återvinning är dock oklart, då SÖRAB står för den eventuella återbruksdelen.

En alternativ plats för återvinningen man tittat på de senaste åren är marken vid Coop i Hallonbergen, något som oppositionen föreslog 2013. Men eftersom Enköpingsvägen nu ska bli stadsgata har förslaget dömts ut.