Min lokala hjälte

Omstridda planer om nöjespark går vidare

Flera processer pågår kring projektet Familjeparken i Hågelby.

I förra veckan godkände förvaltningsrätten politikernas val av företaget Familjen Lindgren AB.

Hittills har länsstyrelsen, förvaltningsrätten och EU-kommissionen varit inblandade i frågan om den nya men omstridda nöjesparken i Hågelby.

Senast var det länsstyrelsen i Stockholm som upphävde delar av detaljplanen. I en formell miss från kommunen hade man lagt till ett nytt område på ritningarna efter att planen varit utställd.

En sådan ändring kräver dock att man ställer ut det hela igen, resonerade länsstyrelsen. Och det tar tid, bara att komma fram till att den omfattande detaljplanen var felaktig tog åtta månader.

Nu har dock en liten ljusning skett till förmån för Botkyrka kommun och ägarfamiljen Familjen Lindgren AB, som ska bygga parken i Hågelby.

Kommunfullmäktiges beslut i juni 2012 om att godkänna avtalspaketet med företaget överklagades och man menade att affären gynnade ett enskilt bolag.

– Det var det beslutet som överklagades för ett år sedan, ursprungsavtalen från 2007 och 2008 är godkända, säger Anders Nilsson, som handlägger projektet i Botkyrka kommun.

I en dom i förra veckan slog förvaltningsrätten fast att avtalet med Familjen Lindgren AB gäller. Det betyder att överklagandena i det ärendet stryks över i ett svep.

– Man har prövat ett antal saker i rätten, men huvudpunkten är framförallt att man prövat om kommunen gynnat en enskild och det bedömer förvaltningsrätten att man inte gjort, säger Anders Nilsson.

Naturskyddsföreningen är kritisk och menar att den så kallade Bornsjökilen, ett stort grönområde, riskeras i planerna. Det klagomålet har man också fört vidare till EU-kommissionen.

Alla processer har gjort att den nya nöjesparken fördröjts rejält. I början var det tänkt att byggstart skulle ske i år. Nu ser det ut att bli tidigast under 2014.

Den ändrade detaljplanen som länsstyrelsen hade invändningar emot ställs dock just nu ut igen, och finns att titta på i kommunhuset i Tumba.

Fakta

350–400 miljoner kronor satsas i parken

Familjeparken väntas skapa 200 heltidsjobb på sikt.

Familjen Lindgren AB satsar inledningsvis 350–400 miljoner kronor i Familjeparken i Hågelby.

Botkyrka kommun ska fortsätta att äga Hågelbyparken, 2015 kommer dock företaget att få möjlighet att köpa marken.

Kommunens kostnad i detaljplan 1 är 38 miljoner kronor, Familjen Lindgren AB betalar 21,9 miljoner kronor av dessa.

Källa: Botkyrka kommun