Nu tas beslut om omstridda Söderholmen i kommunfullmäktige

Husen vid Söderholmsgränd, sedda från ängen.
Husen vid Söderholmsgränd, sedda från ängen.
Höghus eller stadsradhus? Det planerade kvarteren i Söderholmen i Vårberg har väckt mycket debatt. I kväll fattar kommunfullmäktige beslut om 300 lägenheter i området.

Som Lokaltidningen Mitt i Söderort tidigare berättat planeras 300 nya lägenheter i projektet Söderholmen i Vårberg.

Men ärendet har väckt starka åsikter. I området planeras sex bostadshus på 5 till 6 våningar på Söderholmsskolans nuvarande fotbollsplan. Många närboende i Vårberg har protesterat mot höjden och anser att husen kommer att bilda en mur mot radhusområdet intill och dessutom bryta den fallande skyline som präglar Vårberg, med höga hus nära centrum och lägre hus längre ner mot Mälaren.

De fick medhåll av den blågröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden som ansåg att att det var en dålig idé att bygga sex våningar höga hus vid Söderholmsskolan. Istället ville de bygga stadsradhus. Och stadsbyggnadskontoret fick uppdraget att ändra planerna. 

Politikerna ändrade sig

Men sedan ändrade sig politikerna eftersom stadsbyggnadskontoret kommit fram till att radhusen i så fall måste kompenseras med ännu högre flerfamiljsbostäder, om man ska kunna bygga lika många bostäder som tänkt. Ett planförslag med radhus skulle dessutom bli betydligt dyrare både för Stockholms stad och för byggherren, enligt tjänstemännen.

Samtliga lägenheter blir bostadsrätter. Borgarråden Clara Lindblom (V) och Olle Burell (S) framför att flera planerade hyresrätter i Stockholmshus i Fokus Skärholmen har utgått och vill att exploateringskontoret och nämnden ska få ett särskilt uppdrag att hitta nya platser för Stockholmshus. 

I kväll fattar kommunfullmäktige beslut om att bygga de 300 lägenheterna. Förutom bostäder planeras två förskolor, en idrottsplan, upprustning av gator och parkstråket ner mot Johannedalsbadet samt utbyggnad av befintlig skola.