omstritt bygge kan klubbas igenom

Silverdal I morgon onsdag ska det omstridda byggprojektet i Tegelhagsskogen klubbas på kommunfullmäktige.

På fullmäktiges förra möte i september blev det oväntat en så kallad minoritetsåterremiss efter att Socialdemokraterna vänt i frågan.

Den här gången räcker det dock inte med en tredjedel av rösterna för att åter bordlägga frågan. Nu krävs en vanlig majoritet om 51 procent.