Omstritt bygge överklagat

Inger Cirré och Gert Bjarnholt är kritiska till bygget på Strandudden.
Inger Cirré och Gert Bjarnholt är kritiska till bygget på Strandudden.
De nya husen på Strand­udden kan strida mot gällande detaljplaner. Grannar har överklagat bygglovet och tycker att kommunens agerande är anmärkningsvärt.

Bygget stod still. I några veckor. Länsstyrelsen hade beslutat om inhibition, byggstopp, efter att grannar klagat.

– Samtidigt som det var byggstopp så fortsatte de att bygga ändå, säger Gert Bjarnholt, boende på Strandudden.

Det var i mars – en dag på isen – som han först reagerade. I det gamla varvsområdet i Tyresö hade husen börjat växa fram. Och han såg då hur takkuporna på husen såg väldigt stora ut.

– Dessutom fanns det en källare som inte var med i bygglovet, ­säger Gert Bjarnholt.

Han begav sig till Tyresö kommun och granskade detaljplanen och bygglovet. På tomten byggs totalt fem hus som är ihopkopplade, fyra friliggande villor och en länga med åtta lägenheter.

Gert Bjarnholt såg då att enligt detaljplanen ska fem av husen, som ska sitta ihop, bestå av två ­våningar och en inredningsbar vind.

– Kuporna är för stora för att handla om vind. Och själva kallar byggherren vindarna för ateljé­våningar i sitt prospekt.

Vad gäller friliggande villor i detaljplanen får dessa inte alls ha inredningsbar vind, vilket de har.

– Det är pinsamt och anmärkningsvärt att kommunen har gjort fel och gett bygglov som strider mot detaljplanen. Det är så fult att de smyger in ändringar i efterhand, säger grannen Inger Cirré.

Insikten om att husen stred mot detaljplanen fick grannarna att överklaga bygglovet till länsstyrelsen. Därefter yrkade Gert Bjarnholt även på så kallad inhibition, byggstopp. Länsstyrelsen beviljade detta, men har nu återkallat stoppet för alla hus utom ett.

– Vår första bedömning var att husen kunde vara så fel att bygglovet skulle kunna upphävas och husen behöva rivas. Sedan under vår utredning så har vi ändrat oss, säger Sune Högling på länsstyrelsen.

Vad i utredningen gjorde att ni ändrade er?

– Det är inte allmänna handlingar, och vi är fortfarande tveksamma. Det här är ingen enkel sak att utreda.

Inhibitionen kvarstår för en byggnad. Sune Högling menar att där kan det fortfarande vara så att huset strider för mycket mot detaljplanen för att det ska få byggas.

Byggherren Brickhouse fastigheter har via sin advokat skickat in yttrande till länsstyrelsen och nya ritningar som visar att de friliggande husen är ihopbyggda med ett öppet förråd med skärmtak. Lokaltidningen Mitt i har sökt Brickhouse fastigheter utan resultat. Men Sara Kopparberg, tillförordnad bygglovschef vid Tyresö kommun, menar att ritningarna är ett förslag på lösning.

– Vi har gjort tolkningen att allt är planenligt. Men om länsstyrelsen kommer fram till att det inte är det, så skulle en möjlighet vara att bygga ihop de friliggande villorna så dessa också kan ha inredningsbar vind.

Sara Kopparberg förklarar att begreppet friliggande villor i detaljplanen syftar till de vanliga villorna i området, men inte de nya husen i det gamla varvsomådet.

– Det är en annan typ av villabebyggelse på udden. Men nu med facit i hand kunde vi ha gjort ­detaljplanen tydligare.

Gert Bjarnholt och Inger Cirré tycker inte att det är acceptabelt med ändringar i efterhand.

– Man smyger och försöker tänja på regelverket för att kunna ta ut så mycket som möjligt. Kommunen bryr sig inte om sina medborgare, säger Inger Cirré.

Fult att de smyger in ändringar i efterhand.inger cirré

Fakta

Bostäder i den gamla varvsmiljön

Längs med Tyresö strand på det gamla varvsområdet byggs just nu fyra friliggande villor i två plan, fem ihopkopplade villor och åtta lägenheter i ett plan.

Till källaren, och en eventuell ihopbyggnad av de friliggande husen, hoppas kommunen kunna ge bygglov i efterhand.

Försäljningen av bostäderna inleds i höst.

Källa: Tyresö kommun