Omstritt höghus tas upp för debatt

Hässelby strand Det omstridda höghuset Triglyfen som planeras på Strandliden i Hässelby strand fortsätter att tröskas genom stadens beslutsnivåer.

På onsdag tas frågan upp av kommunstyrelsen som väntas skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige med rekommendationen att planerna godkänns.

”Jag är övertygad om att denna komplettering, med sin goda anpassning till den omkringliggande stadsdelen, kommer att bidra positivt”, skriver stadsbyggnads­borgarrådet Regina Kevius (M) i utlåtandet från kommunstyrelsen.

Höghuset har mött hård kritik från närboende, bland annat för att det byggs på en parkeringsplats samt att det, enligt kritikerna, inte passar in i området.