Omstritt huskomplex till salu för 2 miljarder

Nyheter Trygg Hansas hus på Fleminggatan är till salu för mellan 2 och 2,5 miljarder kronor enligt tidningen Fastighetsvärlden.

Hela anläggningen på nära 40 000 kvadratmeter kontor, samt den omstridda paviljongen – som kan komma att rivas och ge plats åt ytterligare ett kontorshus – är ute till försäljning. Bud ska vara inne i slutet av oktober och målet är att sälja före årsskiftet.

Men planerna är omstridda. De förra planerna på att riva paviljongen och bygga ett sjuvåningshus fick göras om och det nya förslaget på ett tio meter brett 13-­våningshus har kritiserats. Beslut tas i stadsbyggnadsnämnden i slutet av året.