Omstritt konstprojekt invigs i Vårberg

Beth Laurin
Beth Laurin vid sitt konstverk "Glad", vid Drottninggatan. Nu flyttas verket till Vårberg.
På torsdag den 28 september invigs konstverket "Glad" i Vårberg centrum. Det blir en symbolisk start för det kontroversiella konstprojektet för 16 miljoner kronor, som väckte stor debatt i somras.

Konstnären Beth Laurins glada bronsfigur tittar ut ur ett rör med armarna utsträckta i en inbjudande gest. Tidigare har den stått högst upp på Drottninggatan, men nu ska den pryda Vårbergs centrum. Invigningen äger rum klockan 11.30 på torsdag den 28 september, i närvaro av Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst.

”Glad” ska stå i Vårberg i cirka ett och ett halvt år. Då ska ett nytt konstverk, för 16 miljoner kronor, invigas. Vilken konstnär som ska skapa det avgörs i en tävling, som Stockholm konst ordnar.

Mårten Castenfors kommer dessutom till Skärhomens stadsdelsnämnds oktobermöte, för att berätta om konstprojektet. Det är en direkt följd av en begäran från stadsdelsnämnden, om att hädanefter få regelbunden information om hur satsningen fortskrider.

Den som väckte frågan av Liberalernas gruppledare Jan Jönsson (L). Han fick kännedom om satsningen genom lokalpressen, och ställde sig frågan varför Stockholm konst (som ingår i kulturförvaltningen) inte informerat stadsdelsnämnden om den jättelika investeringen.

Jan Jönsson (L), gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd.

”Varför har vi inte haft möjlighet att uttala oss om planerna även om beslutet formellt tas någon annanstans?”, undrade han i en skrivelse till stadsdelsnämnden, en skrivelse som även Moderaterna och Centern undertecknade. Han betonade att han välkomnade mer konst till stadsdelen, men tyckte att det var fel att fatta beslutet över huvudet på lokalpolitikerna. De kunde ha bidragit med alternativa förslag, skrev han.

Resultatet blev alltså att en enig stadsdelsnämnd skickade en skrivelse till kulturnämnden där man begärde att få kontinuerlig information av kulturnämnden, om hur 16-miljonersprojektet framskrider.

När satsningen blev känd i somras reagerade många Vårbergsbor starkt mot att så mycket pengar lades på konst i ett område med mer akuta behov. Andra tyckte att satsningen var bra, med motiveringen att den kan väcka hopp och stolthet.

Finansieringen av projektet kommer från markförsäljning i samband med byggprojektet Hagastaden, i norra Stockholm.