Omtvistade bostäder vid förskola nära att bli klara

De 25 bostäderna vid Ribby förskola i Västerhaninge väntas stå klara till årsskiftet.
De 25 bostäderna vid Ribby förskola väntas stå klara till årsskiftet. På bild, Annett Haaf (S) och tomten.
Det omtalade och kraftigt försenade bostadsprojektet intill Ribby förskola i Västerhaninge – som skulle byggas redan 2016 – beräknas bli klart till årsskiftet.
De ursprungliga planerna på att hälften av bostäderna skulle bli genomgångslägenheter för nyanlända skrotas. Bostäderna kommer att bli stödboende och gå till socialtjänsten.
– Vi tycker att vi har landat i frågan, säger Annett Haaf (S).

När planerna kring bostäderna realiserades 2016 till följd av flyktingströmmen möttes de av kraftigt motstånd.

Marken såldes av Haninge kommun för 4,8 miljoner kronor till Senectus som alltså skulle förvandla förskolegården till bostäder.

Hälften av bostäderna skulle gå till nyanlända i kommunen och hälften skulle bli LSS-bostäder.

Föräldrarna och förskolepersonalen protesterade.

Halva kommunfullmäktige sade nej

Det var orimligt att bostäderna hamnade så tätt inpå barnen, sade man.

Det har länge funnits en brist på gruppbostäder i Västerhaninge, men till slut vände sig även halva kommunfullmäktige mot planerna.

Projektet sköts upp.

Förskolans nya gård, som i dag ligger på en annan del av tomten och som kommunen lagt två miljoner kronor på att iordningsställa, blev klar i april i år.

Nu väntas bostäderna stå klara till årsskiftet.

De 25 bostäderna vid Ribby förskola i Västerhaninge väntas stå klara till årsskiftet.

De 25 bostäderna vid Ribby förskola i Västerhaninge väntas stå klara till årsskiftet.

Fakta

Förskolan öppnade inför 2008

2002 köpte Haninge kommun den i dag nedlagda Västerhaninge folkhögskola från landstinget. Tre år senare, 2005, beslutades om en ny detaljplan för att möjliggöra nya bostäder på tomten.

Inför 2008 öppnade förskolan Ribby på tomten.

Då ska förskolan enligt kommunen ha fått informationen om bostadsplanerna.

Men sen gick åren. Förskolebarn kom och gick, förskoleledningar byttes ut, men några bostäder började inte byggas.

2016 kom beskedet att marken där den nuvarande förskolegården låg på skulle säljas och bostäderna för nyanlända och personer med LSS-behov byggas samma år.

Men till slut vände sig en majoritet i fullmäktige emot bostadsplanerna och dåvarande styret S, MP och C stod till slut själva i frågan.

Planerna sköts upp – tills i år.

Källa: Haninge kommun, Mitt i

Men bostäderna kommer inte att delas mellan nyanlända och personer med LSS-behov.

I stället blir det Anneberga stödboende, som redan ligger intill Ribby förskolan i dag, som flyttar in i hälften av bostäderna i det nya flerfamiljshuset.

Gamla stödboendet töms

Nuvarande Anneberga har länge varit i behov av omfattande underhåll.

– I mars tog socialnämnden beslut om att ändra från ett nytt LSS-serviceboende till att flytta Anneberga dit. Därmed avställer vi lokalerna på nuvarande Anneberga, säger Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande.

Anneberga tar hälften av bostäderna, men till vilka de övriga 12 lägenheterna ska gå är inte klart.

– Tidigare var det tänkt att den målgruppen skulle vara för nyanlända men på grund av ändrade behov i och med minskat antal så kommer platserna att gå till andra målgrupper, exakt vilka är ännu inte bestämt, säger Annett Haaf.

Kritiken var stor mot byggnationen 2016. Hur ser du på den kritiken då – och finns det kritik mot flerbostadshuset idag?

– Från förvaltningens sida kan jag bara säga att vi har haft en bra faktadriven dialog i frågan med både skola och andra intressenter under beredningen. Vi försöker väga samman olika behov och vi tycker att vi har landat i frågan, säger Annett Haaf.

”Behöver också våga fatta beslut”

– Vi måste kunna mötas och diskutera även svåra avvägningar, men sedan behöver vi också våga fatta beslut, fortsätter hon.

Haninge kommun har i dag ingen långt gången planering för vad som ska ske med det gamla stödboendet.

Martin Persson, politisk sekreterare för det politiska mittenstyret, uppger för Mitt i att man under detta år inte fått några reaktioner alls från föräldrar eller förskolan på bostadsbygget.

Mitt i har sökt Västerhaninge förskoleområdes chef kring de nya bostäderna.