ANNONS

Omtvistad bussterminal blir verklighet

Slussen kommer att vara en byggarbetsplats i många år framöver.
Slussen kommer att vara en byggarbetsplats i många år framöver.
Så här kan det eventuellt se ut när ombyggnaden är klar.
Så här kan det eventuellt se ut när ombyggnaden är klar.
Det ser ut som att den omtvistade bussterminalen vid Slussen blir verklighet.
Det står klart efter att detaljplanen klubbats igenom i kommunfullmäktige under måndagskvällen.
ANNONS

Under måndagskvällen godkände kommunfullmäktige planerna på den omtvistade bussterminal som är tänkt att byggas i Katarinaberget vid Slussen.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S), tog till orda vid talarstolen och pratade om de positiva effekter som terminalen kommer att ge Stockholm.

– Terminalen kommer att innebära ökad komfort, mindre luftföroreningar, mindre buller och bättre trafiksäkerhet för över 30 000 resenärer per dag. Terminalen kommer sammantaget leda till att fler reser kollektivt, sade Roger Mogert från talarstolen.

Staden har länge velat bygga en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget, under Mosebacke, för att ersätta den gamla terminalen vid Slussen. Men turerna har varit många och frågor har ställts kring bland annat kostnaden för projektet samt säkerheten i den planerade terminalen. Frågor som man nu alltså anser att man funnit lösningen på.

Det enda parti som motsatte sig antagandet av detaljplanen under måndagskvällen var Sverigedemokraterna, vars kommunfullmäktigeledamot Martin Westmont påpekade att terminalen inte kommer att säkra kollektivtrafiken ur ett längre perspektiv.

– Det är uppenbart att man inte planerar för ett Stockholm som växer. Berget är för litet, och terminalen kommer inte räcka till i framtiden. Det är helt enkelt ett dåligt förslag, sade han.

Har stoppats tidigare

De ursprungliga planerna stoppades av mark- och miljödomstolen 2013 på grund av formella brister i handläggningen. Ny tag togs och en reviderad detaljplan gick ut på samråd i somras, och då kom 333 yttranden in. Många pekade då på riskerna med att bygga en bussterminal i ett berg, som hur man ska utrymma terminalen om den skulle börja brinna.

Vissa justeringar gjordes i detaljplanen efter att den varit ute på samråd, och i februari i år godkändes planen vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde.

Nu har alltså detaljplanen antagits även i kommunfullmäktige, som gör bedömningen att bussterminalen i Katarinaberget är det bästa alternativet för fortsatt busstrafik mellan Nacka- och Värmdö kommun och centrala Stockholm.

ANNONS

Demostranter på plats

Motståndarna mot bygget kämpar dock vidare. Under kvällen anordnade organisationen ”Bevara Slussen” en demonstration utanför Stadshuset för att visa sitt missnöje.

– Det är inte över. Planen måste fortfarande godkännas av mark- och miljödomstolen, sade Birgitta Palmertz från ”Bevara Slussen”, till Mitt i tidigare under dagen.

Läs mer: Nya demonstrationer mot bussterminalen

Läs mer: Planerna på terminalen får kritik av facket