Omtvistad mobilmast restes till slut

2008 gav stadsbyggnadsnämnden bygglov till mobiloperatören Tele 2 för en 25 meter hög mobilmast i parken vid Kvickrotsgränd i Hässelby villastad.

I oktober 2012 restes den till slut – efter en fyra år lång rättsprocess med ömson framgångar och ömsom nederlag för grannarna som i princip enhälligt motsatt sig projektet.

– Jag tittade ut genom fönstret en dag och såg en lyftkran. Då visste jag att det var på gång, säger Mike Powers som är den nya telemastens närmaste granne med ett avstånd på tio meter från husknuten.

Tidigare i processen fick motståndarna rätt i två instanser: först i länsstyrelsen och sedan i förvaltningsrätten som inte såg något skäl att ändra beslutet där länsstyrelsen konstaterade att ”ett avstånd av ca 25 meter från ett bostadshus anses innebära betydande olägenheter för de boende”.

Men i nästa instans tog ärendet en annan vändning. Kammarrätten ansåg att utbyggnaden av infrastruktur för trådlös kommunikation är av så starkt allmänintresse att Mike och hans grannar ”får tåla den olägenhet som masten innebär”.

I augusti avslog Högsta förvaltningsdomstolen grannarnas begäran om prövningstillstånd av kammarrättens dom – vilket innebar att frågan hade nått vägs ände.

– Det känns jättetråkigt att de inte tar folks oro på allvar. Vi tror att det här kan bli ett prejudikat som gör det möjligt att bygga master tio meter från ett bostadshus, säger Mike Powers.

Han, liksom de andra grannarna, är också kritisk till att teleoperatörerna bygger egna master i stället för att dela på infrastrukturen.

– Det är så elnätet fungerar, de borde göra likadant.

Det känns jättetråkigt att de inte tar folks oro på allvar.mike powers granne till masten