Omtvistade Norrbergsskolan rivs tidigare än kommunen sagt

norrbergs
Per-Håkan Öström var aktiv i Waxholmspartiet till 2016. Han accepterar rivningarna, men tycker att det hela skötts dåligt
Rivningen av Norrbergsskolan påbörjas redan 8 juli - och inte alls på ”sensommaren” som kommunen uppgett på sin hemsida. Beslutet fattades av kommunstyrelsen för bara några veckor sedan – utan att grannarna informerats.

– Vi har inte fått någon information alls och vi tillhör de som bor närmast. Det är fruktansvärt dåligt skött. Alla ska kunna planera sin vardag. säger Per-Håkan Öström som bor på Roddaregatan, fyrtio meter från Norrbergsskolan.

Precis som många andra trodde han på informationen på kommunens hemsida: Att skolan skulle rivas först på sensommaren.

Besqab berättade

Men på Skärgårdsbåtens dag förra veckan (12/6) råkade bekanta till honom prata med exploatören Besqab som berättade att rivningen av Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden börjar redan 8 juli, mitt under semestrarna.

Per-Håkan kontaktade kommunen för att kontrollera om det stämde. Först efter fyra dagar (17/6) bekräftade en tjänsteman uppgiften:

”Som du uppmärksammat så står det på hemsidan att rivningen ska påbörjas sensommaren 2019. Detta är något missvisande eftersom rivningen formellt, som jag förstått det, kommer påbörjas under juli” löd det första svaret.

Per-Håkan Öström

Per-Håkan Öström bor fyrtio meter från Norrbergsskolan.

Kommunen: Tidsplaner ofta preliminära

Sedan dess har kommunen rättat uppgiften på sin hemsida och i mail förklarat missen med att man inte alltid hinner med att uppdatera information. Dessutom, skriver kommunens exploateringschef, är tidsplaner och tidsangivelser för projekt vanligtvis preliminära och justeras allteftersom projekten pågår.

Det verkar helt klart som de mörkat det

Per-Håkan Öström

Per-Håkan tror inte det är hela sanningen:

 – Det verkar helt klart som de mörkat det på något sätt. Jag tror att det beror på att ärendet är så infekterat. De kör på för att ingen ska hinna reagera. Det är min uppfattning.

– Det här borde vi ha fått information om några månader innan. Nu sker rivningen om bara två och en halv vecka.

Oro för asbest

Per-Håkan vill också ha svar på en rad frågor kring rivningen:

– Vi vet ju inte hur vi påverkas. Kommer de med stora maskiner och slår sönder skolan? Vi har hört att det eventuellt finns asbest också. Vad innebär det för mig som är granne med hur ska de hantera det? Och hur gör de med byggdammet?

Beslutet att riva 8 juli och att rivningsföretaget Rivner fått uppdraget fattades på kommunstyrelsens möte 2 maj av L, M och C.

V och WP yrkade på att upphandlingen skulle avbrytas och reserverade sig mot beslutet medan S valde att avstå från beslutet, med motiveringen att det är ”extremt olyckligt” att kommunen tar risken och river innan man säkert vet att om de planerade bostadsbyggena på Norrberget får genomföras.