Omtvistade radhus överklagas vidare

De fjorton radhusen mellan Bredäng och Mälarhöjden fick nyligen klartecken av stadsbyggnadsnämnden.

Men beslutet har överklagats till länsstyrelsen.

Striden gäller ett skogsområde i hörnet Mälarhöjdsvägen-Ålgrytevägen. Här ska Stockholmshem bygga fjorton hyresradhus. Området ligger som en grön kil nära Sätraskogens naturreservat, men har enligt den politiska majoriteten inte så högt naturvärde att det överstiger behovet av bostäder.

– Vårt dilemma är att vi ska bygga 15 000 nya bostäder de kommande fyra åren. Vi vet att många vill bo i just radhus. Det hade blivit värre protester om vi planerat flerbostadshus, sa stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) till Lokaltidningen Mitt i för knappt ett år sedan.

Hon betonade då också att alla synpunkter skulle nagelfaras innan nämnden bestämde sig. Men någon ändring blev det inte, utan radhusen klubbades igenom för drygt en månad sedan.

Stadsbyggnadsnämnden var dock inte enig. Miljöpartiet och Vänsterpartiet kallade projektet för resursslöseri av värdefull mark och dåligt markutnyttjande.

Villagrannen Annika Ismarker är upprörd över att ett grönområde ska skövlas. Hon är även besviken över att de styrande inte lyssnat på de alternativa lösningar som förts fram, som att flytta radhusen en bit längre ner i området. Eller att använda en yta närmare Odd Fellowvägen.

– De har bara kört sitt race. Det här är ett panikbygge, säger Anna Ismarker, en av dem som överklagat till länsstyrelsen.

Stadsbyggnadskontoret kontrar dock med att radhusen även kommer att medföra fördelar för de närmaste grannarna genom att fungera som bullerskärm.