Omtvistat avtal förbjuder matbutik

BARKARBY Företaget Barkarby gate fastigheter AB har skrivit ett tioårigt avtal med kommunen som innebär att kvarteret som företaget vill köpa för handel på Barkarbyfältet inte får inrymma någon matbutik fram till 2022.

FP, MP och V yrkade avslag när kommunfullmäktige klubbade avtalet förra måndagen. FP anser att motivet är att skydda en etablering av en Ica-hall i området. MP och V vill att marken används till bostäder eller andra ändamål.