Omtvistat bygge gillas

HÖKMOSSEN/ÅSEN Trots protester är stadsdelsnämndens politiska majoritet i grunden positiv till den planerade bebyggelsen på Hägerstensåsen.

– Men vi har lagt ett särskilt uttalande där vi poängterar att frågor om dagvattnet och solljuset måste utredas, säger Lars Svärd (M) gruppledare i stadsdelsnämnden.

I första etappen handlar det om 75 bostadsrätter och 94 studentlägenheter som ska byggas på naturmark på Hägerstensåsen. Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att många Hökmossenbor oroar sig för bygget och befarar ­problem med vattenavrinningen.

Ett flertal av villorna Hökmossen är byggda på pålar eftersom de står på lermark. Det finns även oro för att de nya höga husen ska skugga.

Stadsdelsnämnden är remissinstans i byggärendet.