Min lokala hjälte

Omtvistat bygge röstades igenom

En oenig stadsbyggnadsnämnd klubbade i torsdags kväll igenom de vida omdebatterade terrasshusen på Ullerudsbacken i Farsta strand. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige.

Det gick som många Farstabor befarade – 23 nya terrasshus ska byggas alldeles i slänten vid rekreationsområdet i Farstastrandsskogen. I stadsbyggnadsnämnden drev majoriteten igenom ärendet medan oppositionspartierna (S), (V) och (MP) helt motsatte sig byggplanerna.

– Eftersom byggplanerna strider mot översiktsplanen kommer ärendet nu gå vidare till fullmäktige. Där kommer det förmodligen att klubbas igenom, men först blir det en öppen debatt för allmänheten. Och därefter kommer man kunna överklaga beslutet, säger Maria Hannäs (V).

I sitt underlag till politikerna gav tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret klartecken för bygget med motiveringen att det var en avvägning av samhällets alla behov och att planförslaget kunde genomföras trots att höga natur- och rekreationsvärden försvagas.

Ända sedan 2007 har byggplanerna stött på massivt motstånd från boende i området och även instanser som Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen har riktat skarp kritik mot projektet.

– Jag känner mig ledsen och deprimerad just nu, säger Sara Ingerö, ordförande i Farsta strands naturvärn.

Det spelar ingen roll hur pass välgrundade deras argument är eller hur tunga instanser som sagt nej till bygget – ärendet drivs ändå igenom, påpekar hon.

– Jag hittar ingen vettig anledning till att bygga hus där, det är bara så dumt. Nu ska vi försöka påverka politikerna i fullmäktige, även om vi inte har så stort hopp om att lyckas. Men går det i genom även där kommer vi självklart att överklaga.

Fakta

Värdefull skog

Naturskyddsföreningen anser att bygget skulle göra oåterkalleliga skador på en värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald.

I området finns bland annat 100-150 år gamla ekar, tallar på uppåt 300 år, sällsynta svampar, ett rikt fågelliv och en skalbagge som tidigare har varit rödlistad.

Källa: Stockholms naturskyddsförening