Omtvistat flerbostadshus vid Nytorget stoppas – efter protester

Huset skulle ligga i korsningen Skånegatan och Renstiernas gata.
Huset skulle ligga i korsningen Skånegatan och Renstiernas gata.
Huset sett från Renstiernas gata.
Huset sett från Renstiernas gata.
Det kritiserade sexvåningshuset vid Nytorget hejdas – efter massiv kritik.
Det beslutade stadsbyggnadsnämnden.

På bergsknallen i hörnet Skånegatan och Renstiernas gata ville Stockholms stad tillsammans med HSB bygga 34 bostadsrätter i ett nytt sexvåningshus.

Byggplanerna blev från tidigt stadium kritiserade – bland annat på grund av att det nya huset skulle halvera förskolan Pysslingens gård, vilket Mitt i tidigare berättat om. 

Ett samråd pågick från november 2018 till januari 2019 om byggplanerna. Under samrådet kom runt 90 yttranden in till stadsbyggnadskontoret, varav de allra flesta var negativa.

Förstör områdets karaktär

Tunga instanser som Länsstyrelsen, stadsdelsnämnden, Stadsmuseet, Skönhetsrådet, Samfundet S:t Erik ville att bygget skulle avbrytas, enligt stadsbyggnadskontoret.

Bland kritikerna fanns även samtliga närboende, andra privatpersoner och föreningar.

De negativa konsekvenserna på kulturmiljön och riksintresset, att områdets skönhet och unika karaktär skulle förstöras, var några av anledningarna till att bygget inte gillades.

Stadsbyggnadsnämnden lyssnade

Dessutom kritiserades det att parkmark och en stor del av barnens förskolegård skulle försvinna.

Stadsdelsnämnden valde att lyssnade på remissinstanserna, och beslutade på sitt senaste möte i slutet av april att avsluta planarbetet.

Skiss över huset, i övre vänstra hörnet på bilden. Illustration: HSB/Jägnefält Milton