Omtyckt lekplats får inte vara kvar

I 30 år fanns lekplatsen i Kragstalund innan det upptäcktes att den låg på kommunens mark. Nu måste den rivas.

Lekplatsen intill Vittraskolan i Kragstalund har länge varit en populär mötesplats för många barnfamiljer i området. Nu har kommunen bestämt att den måste rivas.

Det är bostadsrättsföreningen Tallbacken som byggt och underhållit lekplatsen i nära 30 år. När bostadsrättsföreningen tidigare i år bjöd in kommunen att inspektera att lekplatsen uppfyllde gällande säkerhetskrav upptäcktes att den till två tredjedelar var anlagd på kommunens mark.

Eftersom kommunen inte ville ta ansvar för ytterligare en lekplats ålades föreningen att riva och forsla bort lekredskapen.

– Till många småbarnsföräldrars stora sorg, säger Anne-Marie Ericsson, ordförande för bostadsrättsföreningen Tallbacken.

Hon hade gärna sett att kommunen och föreningen kunde ha gjort upp om ett servitut eller liknande så att de kunde fortsätta att driva lekplatsen. Men det ville inte kommunen.

– Det är ett jättestort mark­ägaransvar att ha en lekplats, säger Anna von Axelsson på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns det tillräckligt med lekplatser i Vallentuna. Kommunen driver och underhåller cirka 20 stycken.

Kragstalundsbon Stefan Scherdin håller inte med.

– Hela grejen är en skandal. Det flyttar in massor med barn här och det här är ingen mark som kommunen ska göra något på, säger han.