Omväg när nya tågspår byggs

JAKOBSBERG För att Trafikverket ska kunna bygga ut Mälarbanan från två till fyra spår måste man förlänga tunnlarna på Historievägen och Frihetsvägen.

Det förberedande arbetet har börjat och under våren kommer nya spårbroar att sättas på plats.

Tunneln på Historievägen är avstängd och kommer inte att öppna förrän i sommar. Gång och cykeltrafik leds via Järfällavägen, Viksjöleden och Slöjdvägen.

På Frihetsvägen kommer ett körfält vara öppet och gång- och cykeltrafik kan passera genom en containertunnel.