ANNONS

Omvandling blev rivning

Här stod höghuset som landstinget rev för att kunna bygga nya Karolinska sjukhuset. ”Det är helt absurt att ombilda ett hus som är rivet”, säger PO Brogren, presstalesman på Hyresgästföreningen region Stockholm.
Här stod höghuset som landstinget rev för att kunna bygga nya Karolinska sjukhuset. ”Det är helt absurt att ombilda ett hus som är rivet”, säger PO Brogren, presstalesman på Hyresgästföreningen region Stockholm.
Bostadsrättsföreningen Carolinas medlemmar ville ombilda sina lägenheter. Då rev landstinget hyreshuset de bodde i för att bygga nya Karolinska sjukhuset.

Nu kräver föreningen ersättning för den vinst de gått miste om.
ANNONS

Huset låg på Olof af Acrells väg intill Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

2001 startade fyra hyresgäster bostadsrättsföreningen Carolina för att ombilda hyreshusets lägenheter till bostadsrätter. Som mest ville 42 av 103 köpa sina bostäder. Och det räckte. För fastigheter utanför Stockholms innerstad behöver inte fler än 40 procent vara intresserade av köp för att genomföra en ombildning.

– En ombildning hade gjort det möjligt för oss att investera i en billig bostadsrätt i ett attraktivt område, säger ordförande Lars-Ove Nilsson.

Men landstinget ansökte 2008 om att tvångsinlösa fastigheten för att riva den. Huset låg i vägen för nya Karolinska sjukhuset. Mark- och miljödomstolen godkände rivningen och i oktober var huset jämnat med marken. Där det stod byggs nu ett laboratorium.

– Labbet ska knytas ihop med en annan byggnad. Sammankopplingen är nödvändig för att skapa ett samband mellan vård, utbildning och forskning, säger Thomas Larsson, som ansvarade för tvångsinlösningen och är fastighetsutvecklare inom landstinget.

Bostadsrättsföreningen Carolina svarade med att stämma landstinget. Föreningens krav är att huset ska ombildas trots att det är rivet. På så sätt vill medlemmarna få en ersättning från landstinget för den vinst på totalt 25 miljoner som de anser att de gått miste om.

– Ytterligare ett skäl till stämningen är att många äldre, som dessutom jobbat inom landstinget större delen av sina liv, placerades i evakueringslägenheter med lika hög hyra som deras pensioner på 8 000-9 000 kronor, säger Lars-Ove Nilsson.

Landstinget tror dock att föreningen Carolina bildades enbart för att kunna avkräva myndigheten en ersättning – efter att huset rivits. Misstanken bygger på att föreningen först på senare år velat köpa sina lägenheter.

Men föreningens advokat Johan Öberg säger att det är nonsens. Som bevis har han listat 38 hyresgäster som han menar aktivt visade intresse för att köpa sina lägenheter redan 2006.

ANNONS

– Sedan bostadsrättsföreningen bildades har den försökt få fastighetsägaren att sälja, säger Johan Öberg.

Men enligt Hyresgästföreningen region Stockholm är stämningen absurd.

– Det är helt häpnadsväckande att de vill ombilda och få ersättning för ett hus som är rivet. Om de vinner målet tycker jag att man bör se över lagstiftningen, säger PO Brogren, presstalesman på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Liz Grennstam, ordförande i hyresgästföreningen Solna, håller med.

– Det är uppenbart att omvandlingen bara handlar om att berika sig.

Om ett drygt ett år tas stämningen upp i mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt.

Fakta

Regeringen beslutar om tvångsinlösning

Tvångsinlösning, eller expropriering, innebär att den fulla äganderätten till fastigheten övergår till någon annan.

Staten, kommuner och enskilda kan ansöka om expropriation hos regeringen.

För att expropriation ska godkännas krävs dels att den sker för ett berättigat ändamål.

Ett berättigat skäl är till exempel att en kommun bedömer att bebyggelsen måste förtätas.

Källa: lagen.nu