ANNONS

Näst på tur i omvandlingen av centrum – en välkomnande entré

Så här fortsätter omvandlingen av Vallentuna centrum under hösten 2019.
Så här fortsätter omvandlingen av Vallentuna centrum under hösten 2019.
Arbetet med att omvandla centrum går vidare. Nu står en välkomnande entré i fokus, en fin framsida som ska leda vägen från stationen in i centrum. Så här påverkas du av byggnationen framöver.
ANNONS

Arbetet med omvandlingen av Vallentuna centrum fortgår. Nu är det entrén till centrum som rustas upp. Första steget i den här delen av arbetet är Banvägen framför Tunahuset.

Det här kommer medföra vissa tillfälliga bekymmer under arbetets gång:

  • Parkeringen längs Banvägen stängs av.
  • Godstransporter till Tunahuset hänvisas till en tillfällig lastzon på nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen.
  • Avfallshantering från Tunahuset sker på tillfälligt anvisad plats söder om Tunahuset.
  • Nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen flyttas temporärt ca 30 meter västerut.

Tillfällig parkering för rörelsehindrade och lastplats. Foto: Vallentuna kommun

Alternativa vägar till lastplats. Foto: Vallentuna kommun

Vallentuna kommun uppger vidare att både bil– och gångtrafik på Banvägen periodvis kommer att ledas om under arbetets gång. Centrum kommer genom hela den här perioden vara möjligt att nå genom de tre entréerna: Söder om Tunahuset, mellan Tunahuset och Torghuset, samt norr om Coophuset. Här uppmanas du följa skyltningen på plats.

Mer information finns på kommunens hemsida.

ANNONS