Önskas: Ny tvärbanestation

Bygg en ny hållplats för tvärbanan vid Solnahallen. Det föreslår läsaren Berit.

– Som det är nu så är det väldigt krångligt att ta sig, säger hon.

Det för glest mellan tvärbanans hållplatser, menar hon. För boende i Vireberg och Skytteholm, där hon själv bor, ligger både Solna Business park och Solna centrum dumt till.

– Jag saknar verkligen en hållplats för tvärbana. Man tycker att det går bussar kanske, men det hade underlättat för oss som bor här, att ta sig till och från Mall of Scandinavia, pendeltåget och framtidens tunnelbana som ska gå till Odenplan. Som det nu är så kan jag ju lika gärna gå hela vägen.

– Dessutom hade en hållplats underlättat för alla som besöker olika evenemang i Solnahallen, menar hon.

Sundbyberg har lyckats bättre med planeringen av tvärbanan.

– Det är faktiskt tätare mellan stationerna i Sundbyberg.

Den nya hållplatsen i Solna tänker hon sig därför ungefär i höjd med Solnahallen, fast på Virebergssidan.

– Då skulle både folk från Skytteholm och Vireberg kunna använda den, säger hon.

På SL menar man att Solnagrenen och dess sträckning utretts grundligt.

– Placeringen av hållplatserna som finns idag är förankrade med kommunen. Det finns inget resenärsunderlag för att ha en station där.

Ren tekniskt finns det dock inga hinder för att anlägga en ny hållplats och perrong.

– Men det är väldigt ovanligt. Vi tänkte lite och slog våra huvuden ihop, men kan inte på att det hänt i närtid. Då är det mer vanligt att man i så fall tar bort en hållplats.