ANNONS

Ont om kistgravar i Västerort

På Bromma kyrkogård gör Barbro Nilsson i ordning sin familjs grav inför hösten.
På Bromma kyrkogård gör Barbro Nilsson i ordning sin familjs grav inför hösten.
På Bromma kyrkogård gör Barbro Nilsson i ordning sin familjs grav inför hösten.
På Bromma kyrkogård gör Barbro Nilsson i ordning sin familjs grav inför hösten.
I Västerort finns det i princip inga lediga gravplatser för kistor kvar.
I väntan på utbyggnaden av Råcksta begravningsplats och den planerade jättegravplatsen på Järvafältet hänvisas västerortsbor som vill begravas i kista till Strandkyrkogården – som ligger i Tyresö.
Men på Bromma kyrkogård finns några platser lediga.
ANNONS

På lördag är det Alla helgons dag. Inför hösten och allhelgonahelgen är det många som pysslar med sina anhörigas gravar.

I solen på Bromma kyrkogård gör 86-åriga Barbro Nilsson i ordning sin familjs grav inför helgen.

Hon har funderat på hur hon vill tas om hand när livet är slut.

– Hela min familj ligger här, mamma, pappa och min bror och syster. Jag ska kremeras och sedan ska jag ligga här med dem. Jag försöker gå hit till graven en gång i veckan för att kolla så det är snyggt och fint, men efter mig finns ingen mer. Jag har en kusin som ska ta hand om resterna efter mig. När min syster gick bort skrev jag ett vitt arkiv. Jag har visat min kusin var det ligger så man vet hur jag vill ha det, säger Barbro Nilsson.

Kremering vanligast i Stockholm

I Stockholm är det vanligast att kremeras – 90 procent av alla gravsättningar är till urngravar.

Bromma kyrkogård har anor från medeltiden och kyrkan anses vara Stockholms äldsta byggnad – byggdes på 1160-talet.

På kyrkogården finns cirka 8000 gravar.

– På Bromma finns några lediga gravplatser för kistor, men det är i återgångsgravar där vi gravsätter i ett nytt lager, säger Mats Hagelin, enhetschef för kyrkogårdarna i Västerort.

För muslimer eller andra religiösa som önskar att gravsättas i kista i orörd mark finns inget särskilt kvarter på Bromma kyrkogård.

ANNONS

I Stockholm är det sedan 1887 Stockholms stad som är huvudman för begravningsverksamheten, och inte Svenska kyrkan, som på de flesta andra platser.

20 000 gravar planeras på Järvafältet

För att klara framtida behov av gravplatser i Västerort planeras en helt ny begravningsplats på Järvafältet med plats för cirka 20 000 gravar, varav cirka 9 000 kistgravar. Första etappen beräknas kosta 233 miljoner kronor att anlägga.

Frågan om en begravningsplats på Järvafältet har diskuterats och väckt protester i över tio år och än är inte sista ordet sagt. Samtidigt som många är kritiska till planen, väntar Järvas muslimer på att få en nära gravplats.

Just nu är detaljplanen för första etappen överklagad och ligger hos mark- och miljödomstolen i väntan på beslut.

Mats Löf, som driver Järva discgolfbana, som ligger på platsen där gravplatsen planeras har överklagat detaljplanen.

Nytt muslimskt gravkvarter i Råcksta

I Råcksta planeras sedan länge en utbyggnad av begravningsplatsen med ett muslimskt kvarter där gravmönstret läggs i riktning mot Mecka.

Planerna har dragit ut på tiden då marken har högt grundvatten samt att kopplingen till närliggande Råcksta träsk kräver extra åtgärder.  

– Vi håller fortfarande på med markundersökningar. Tidigast kan den nya delen anläggas till 2019 om allt fungerar som det ska, säger Pär Westin, avdelningschef för begravnings- och serviceavdelningen på kyrkogårdsförvaltningen.

Jämn nivå på antal avlidna

Trots att Stockholm står inför en kraftig befolkningsutveckling beräknas antalet avlidna ligga på ungefär samma nivå som tidigare. Det beror på att de äldre i åldersgrupperna födda på 1920- och 1930-talet är relativt få.

I kyrkogårdsnämndens förslag till budget för 2018 står det att åldersfördelningen är dock ojämn över staden och i de nordvästra förorterna ökar antalet ”äldre äldre” något.

Fram till år 2021 beräknas 6500 avlida per år i Stockholms stad. Efter 2021 beräknas antalet avlidna att stiga igen.

Här är döden ständigt närvarande

Fakta

Begravningsrätt i Stockholm

  • I Stockholm kan man välja gravplats på de allmänna begravningsplatser som förvaltas av antingen kyrkogårdsförvaltningen eller av Svenska kyrkans församlingar. Medlemskap i svenska kyrkan är ej nödvändigt.
  • På Svenska kyrkans begravningsplatser finns det ofta vissa villkor, till exempel att den avlidna ska ha bott i församlingen ett visst antal år.
  • På äldre anläggningar är tillgången till gravplatser begränsad. På begravningsplatser med nyanlagda kvarter finns större valfrihet när det gäller läge och storlek på gravsten.
  • Avlidna som varit folkbokförda i Stockholm har rätt till avgiftsfri gravplats under 25 år. 
Källa: Stockholms stad
ANNONS