Ont om kistgravar i Västerort

I solen på Spånga begravningsplats gör Votto Lahti i ordning sin sambos grav inför hösten.
I solen på Spånga begravningsplats gör Votto Lahti i ordning sin sambos grav inför hösten.
I solen på Spånga begravningsplats gör Votto Lahti i ordning sin sambos grav inför hösten.
I solen på Spånga begravningsplats gör Votto Lahti i ordning sin sambos grav inför hösten.
I Västerort finns det i princip inga lediga gravplatser för kistor kvar.
I väntan på utbyggnaden av Råcksta begravningsplats och den planerade jättegravplatsen på Järvafältet hänvisas västerortsbor till södra Stockholm.
Men på Spånga kyrkogård finns några lediga kistgravar kvar.

På lördag är det Alla helgons dag. Inför hösten och allhelgonahelgen är det många som pysslar med sina anhörigas gravar. I solen på Spånga begravningsplats gör Votto Lahti i ordning sin sambos grav inför helgen.

Votto har funderat på hur han vill tas om hand när livet är slut.

– Jag har tänkt att jag ska kremeras och sedan ska min urna ligga här med min sambo. Jag har berättat för min dotter att jag vill ha mitt namn på stenen ovanför min sambos namn. Hon tycker det är bra att jag ska ligga här, säger Votto Lahti, 86 år, Spånga.

Kremering vanligast i Stockholm

I Stockholm är det vanligast att kremeras – 90 procent av alla gravsättningar är till urngravar.

På Spånga kyrkogård finns det cirka 4500 gravplatser. Kyrkogården anlades samtidigt som kyrkan, i slutet av 1100-talet. Kyrkogården är inte så stor, antalet lediga kistgravplatser är begränsade.

– Men än finns det fortfarande kistgravplatser, vi har minst 100 platser lediga, säger Mats Hagelin, enhetschef för kyrkogårdarna i Västerort.

På Spånga kyrkogård finns ett syriskortodoxt gravkvarter som är fullt. För muslimer som önskar att gravsättas i kista i orörd mark finns inget särskilt kvarter.

– Det händer att vi har muslimer som gravsätts här, det är inte alltid som alla kräver jungfrulig mark, säger Mats Hagelin.

20 000 nya gravar på Järvafältet

I Stockholm är det sedan 1887 Stockholms stad som är huvudman för begravningsverksamheten, och inte Svenska kyrkan, som på de flesta andra platser.

För att klara framtida behov av gravplatser i Västerort planeras en helt ny begravningsplats på Järvafältet med plats för cirka 20 000 gravar, varav cirka 9 000 kistgravar. Första etappen beräknas kosta 233 miljoner kronor att anlägga.

Frågan om en begravningsplats på Järvafältet har diskuterats och väckt protester i över tio år och än är inte sista ordet sagt. Samtidigt som många är kritiska till planen, väntar Järvas muslimer på att få en nära gravplats.

Just nu är detaljplanen för första etappen överklagad och ligger hos mark- och miljödomstolen i väntan på beslut.

Mats Löf, som driver Järva discgolfbana, som ligger på platsen där gravplatsen planeras har överklagat detaljplanen.

Muslimskt kvarter i Råcksta

I Råcksta i Vällingby planeras en utbyggnad av kyrkogården med ett muslimskt kvarter där gravmönstret läggs i riktning mot Mecka.

Planerna har dragit ut på tiden då marken har högt grundvatten samt att kopplingen till närliggande Råcksta träsk kräver extra åtgärder.  

– Vi håller fortfarande på med markundersökningar. Tidigast kan den nya delen anläggas till 2019 om allt fungerar som det ska, säger Pär Westin, avdelningschef för begravnings- och serviceavdelningen på kyrkogårdsförvaltningen.

Trots att Stockholm står inför en kraftig befolkningsutveckling beräknas antalet avlidna ligga på ungefär samma nivå som tidigare. Det beror på att de äldre i åldersgrupperna födda på 1920- och 1930-talet är relativt få.

Fram till år 2021 beräknas 6500 personer avlida per år i Stockholms stad. Efter 2021 beräknas antalet avlidna att stiga igen.

Här är döden ständigt närvarande

Fakta

Begravningsrätt i Stockholm

  • I Stockholm kan man välja gravplats på de allmänna begravningsplatser som förvaltas av antingen kyrkogårdsförvaltningen eller av Svenska kyrkans församlingar. Medlemskap i svenska kyrkan är ej nödvändigt.
  • På Svenska kyrkans begravningsplatser finns det ofta vissa villkor, till exempel att den avlidna ska ha bott i församlingen ett visst antal år.
  • På äldre anläggningar är tillgången till gravplatser begränsad. På begravningsplatser med nyanlagda kvarter finns större valfrihet när det gäller läge och storlek på gravsten.
  • Avlidna som varit folkbokförda i Stockholm har rätt till avgiftsfri gravplats under 25 år. 
Källa: Stockholms stad